THRIVE Institute

Impact maximaliseren via beleid

Ambtenaren en beleidsmakers Noordoost-Friesland versterken beleidsplannen richting maximale brede waardencreatie in de regio

Uitdaging

Brede waardencreatie integreren in beleidsplannen

De regio Noordoost-Friesland wil de topregio worden van Friesland. Om deze ambities te realiseren is er naast het maximaliseren van economische waarden ook een integrale focus nodig op het welzijn van de inwoners en natuur. De gemeentesecretaris van Noordoost-Friesland heeft THRIVE gevraagd om samen met de ambtenaren en beleidsmakers de visie voor de regio uit te werken op basis van betekenisvolbeleid waar maximale brede waardencreatie centraal staat.

Oplossing

Bredewaardenspiegel voor beleidsplannen

Betekenisvol beleid focust zich op het versterken van zowel economische als maatschappelijke waarden voor inwoners en de natuur. Via de thema’s die centraal staan bij betekenisvol beleid, zoals de Theory of Change en evidence-based policy, zijn ambtenaren en functionarissen onder begeleiding van THRIVE aan de slag gegaan met het toepassen van deze kennis en tools in hun huidige plannen. 

Impact

Beleidsplannen weerspiegelen het karakter van de regio

Binnen het programma is er een beweging ontstaan bij de ambtenaren om vanuit hun eigen discipline en opdracht een gezamenlijke visie voor Noordoost-Friesland uit te werken en terug te vertalen naar hun huidige plannen. Het regionale beleid is een afspiegeling van het unieke karakter van de regio, waarbij de aangevulde plannen naast het versterken van de regionale economie ook bijdragen aan maximale waardecreatie voor zowel mensen, als dier en natuur

Vervolg

Doorzetten toekomstige beleidsvorming 

De nieuw verworven kennis en expertise bij de ambtenaren en betrokken kwartiermakers wordt doorgevoerd als fundering voor toekomstige beleidsvorming binnen de gemeente Noordoost-Friesland.

Meer weten?

Wij zijn erg benieuwd. Kom in contact om de mogelijkheden te verkennen!