THRIVE Institute

Versterken van ondernemers ecosysteem in Rotterdam

Ontwikkelde tools die impactondernemingen in kaart brengen en ondernemers helpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. 

Uitdaging

Het in kaart brengen van het sociaal en regulier ondernemers ecosysteem van Rotterdam

Samen met Voor Goed Agency brengen wij het sociale landschap van Rotterdam in kaart om kansen voor sociaal ondernemers te versterken en daarbij ook hun impact te vergroten. Dit doen wij op basis van onderzoek naar het maatschappelijk landschap in Rotterdam dat zich richt op sociaal ondernemers. Daarbij zijn wij constant op zoek naar het inzetten van bruikbare facetten om (sociale) ondernemers beter te faciliteren in het vergroten van hun bedrijfsmatige ontwikkeling en bereik.

Oplossing

Kennis-gedreven oplossingen door ondernemers voor ondernemers

Om het ondernemers ecosysteem te versterken zijn de Stadskaart en de Goed Aannemen MKB-tool ontwikkeld. Deze twee research-based instrumenten brengen het aanbod van sociale ondernemers en de kennis over het sociale insteken van reguliere bedrijven in kaart. De Stadskaart oogt het sociaal ondernemerschap veld inzichtelijk te maken voor ondernemers, ambtenaren en burgers. De Goed Aannemen tool is ontwikkeld voor ondernemers om arbeidsparticipatie binnen Rotterdam te vergroten via een business case. De tool identificeert de stappen voor ondernemers voor het aannemen van mensen die nog niet zijn ontdekt door de arbeidsmarkt.

Impact

Omzetten van de lessen van sociale ondernemers in actie-gerichte stappen inclusiever Rotterdam 

Door het bundelen van de beschikbare kennis in actie-gerichte hulpmiddelen helpen wij bij het socialer maken van Rotterdam. Dit door het bereik van sociaal ondernemers te vergroten en het socialer maken van het reguliere MKB.

Vervolg

Het vergroten van de bereikbaarheid van de Stadskaart en de Goed Aannemen tool

Samen met Voor Goed Agency werken wij aan het laten landen van de research-based tool binnen netwerken van sociaal en reguliere ondernemers. Door het positioneren van de tool binnen bestaande netwerken van ondernemers vergroten wij het bereik van sociale ondernemers en helpen wij reguliere ondernemers socialer worden.

De GoedAannemen Tool is in april 2023 opgeleverd. We zijn nu bezig met het pluggen van de tool. binnen verschillende ondernemers-netwerken in de stad.  We onderzoeken waar de tool echt tot zijn recht komt.

Meer weten?

Wij zijn erg benieuwd. Kom in contact om de mogelijkheden te verkennen!