THRIVE Institute

Duurzame inzetbaarheid door dialoog

Een gespreks- en onderzoeksformat gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waarbij dialoog en veiligheid centraal staan

Uitdaging

Kennis ophalen en delen tussen alle lagen van de organisatie

De uitdaging van dialoogvoering ligt bij de tijd, energie en emotionele inspanning die het kost om met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast is ook het creëren van een veilige omgeving vaak lastig: het ontbreekt dan aan de juiste persoon om het gesprek te voeden, er is geen rustig moment beschikbaar om de diepte in te gaan, er is geen vertrouwelijke en/of effectieve gespreksstructuur en bekwame moderatoren ontbreken bij de dialoog. Dit kan leiden tot onjuist gebruik van gespreksresultaten, ontsporing van het gesprek en soms zelfs wantrouwen tegen het voeren van dialoog en gesprek. Terwijl het kunnen ophalen en delen van informatie in de organisatie de sleutel tot succes is.

Oplossing

De Medewerkersdialoog

Na diepgaand onderzoek door onze collega’s in samenwerking met wetenschappers, bleek de oplossing voor het voeren van een goede dialoog te liggen in een integrale formule: meerdere facetten serieus nemen. Dat begint door heel efficiënt de juiste mensen op de juiste momenten in een veilige setting te betrekken bij het voeren van dialoog. De factoren ‘vertrouwen’ en ‘energie’ spelen daarbij voor THRIVE een centrale rol. Deze zorgen ervoor dat het voeren van dialoog als prettig wordt ervaren en aansluiting kan vinden bij concrete aanknopingspunten in de werkdag, het management of de duurzame inzetbaarheid als breder thema.

Impact

Toename duurzame inzetbaarheid

De Medewerkersdialoog heeft een positieve impact op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het verhoogt het begrip van medewerkers, managers en bestuurders onderling. Beleidsbepalers en -uitvoerders kunnen met uitkomsten en conclusies van de dialoog interventies op duurzame inzetbaarheid plegen. Het helpt zorgprofessionals om aansluiting te vinden op bestaand beleid, zich te articuleren in hun sentiment op de werkvloer en zicht te krijgen op stappen die zij zelf kunnen nemen richting duurzame inzetbaarheid.

Vervolg

Standaard in dialoogvoering en beleidsontwikkeling

De Medewerkersdialoog is in eerste instantie ontwikkeld binnen de zorgcontext. Daarbinnen heeft THRIVE inmiddels tientallen dialogen gevoerd in groepen van 10 tot 100 deelnemers en zijn er spinoffconcepten ontwikkeld. Het format wordt inmiddels ingezet in andere sectoren en branches met de ambitie om De Medewerkersdialoog tot de standaard te maken voor dialoogvoering in professioneel Nederland en een basis voor het ontwikkelen van beleid.

Meer weten?

Wij zijn erg benieuwd. Kom in contact om de mogelijkheden te verkennen!