THRIVE Institute

Een inclusieve stad voor iedereen

Een uniek samenwerkingsverband tussen Gemeente Rotterdam, Voor Goed, SIF-R en THRIVE om samen de maatschappelijke problematiek in Rotterdam te tackelen.  

Neem een kijkje in de RIC

Uitdaging

Zijn de problemen niet te structureel?

Daarom zitten wij juist in deze coalitie. Samen zetten wij ons in om systeemverandering teweeg te brengen om zo duurzame, dus blijvende, verandering aan te brengen. Hierin wordt er niet alleen gekeken om alleen iemand aan een baan te helpen, maar ook juist naar wat dit voor baan is, of het past bij de persoon en of de werkgever sociaal is naar zijn werknemers.

Oplossing

Programma’s die ontstaan vanuit de RIC

Een voorbeeld hiervan is het programma RRA, Rotterdam Recruitment Agency. Waarbij jongeren met een zeer grote afstand tot opleiding of werk worden begeleid naar een opleiding of een baan. Ook begeleiden we impact ondernemers in de stad om hun ondernemingen te versterken, willen we het reguliere bedrijfsleven inspireren en verleiden om impactvoller te gaan ondernemen en willen we van sociaal ondernemerschap een pleonasme maken.

Impact

Rotterdam de sociaalste stad maken waar alle inwoners mee kunnen & mogen doen in de maatschappij.

Baancreatie, systeemverandering, schadebestrijding, ecosysteem verandering, opleiding, lokale weerbaarheid, sociaal ondernemerschap, exposure, begeleiding, al met al de stad, en eigenlijk ook wel de wereld, een stukje beter maken. 

Vervolg

Nieuwe programma’s

We blijven ons binnen de coalitie inzetten om programma’s om te zetten en daarmee de inwoners van de stad Rotterdam te helpen.

Heb je eenzelfde
probleem?

Wij zijn erg benieuwd. Laat kort wat informatie achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!