THRIVE Institute

Samen met PhD’s tegen overmatig alcoholgebruik

Bewerkstelligen van onderzoeksgedreven interventies waarmee het overmatig alcoholgebruik onder studenten wordt teruggedrongen

Uitdaging

Verantwoorde consumptie stimuleren onder studenten

Het alcoholmisbruik onder jongeren neemt al jaren toe. Het was de ambitie van Heineken om het overmatig alcoholgebruik onder studenten terug te dringen. Samen met een groep PhD’ers zijn wij deze uitdaging aangegaan. Een uitdaging die vraagt om de ontwikkeling van een evidence-based methode die bijdraagt aan het diepgewortelde maatschappelijke vraagstuk. 

Oplossing

Onderzoeksgedreven interventies

Op basis van onderzoek naar het drinkgedrag van 1200 studenten van studentenverenigingen zijn er twee interventies ontwikkeld om overmatige alcoholconsumptie te beïnvloeden. Samen met de groep multidisciplinaire PhD’s is er een wetenschappelijk gefundeerde methode ontwikkeld om drinkgedrag van studenten te beïnvloeden en een 0.0%-feest in de introductieweek van studentenverenigingen geïnitieerd.

Impact

Bewustwording 10.000+ studenten

Door samen met studenten te werken aan oplossingen voor overmatig alcoholgebruik is er bewustwording gecreëerd die aansluit bij die doelgroep als geheel. Door studenten te betrekken bij het onderzoekstraject zijn niet alleen de 1200 studenten die het onderzoek hebben meegedaan, maar meer dan 10.000 studenten van verschillende studentenverenigingen bereikt.

Vervolg

Vast onderdeel campagnevoering

Alcoholgebruik onder studenten is een hardnekkig probleem in onze samenleving. Verantwoorde alcoholconsumptie onder studenten zal toenemen wanneer interventies daartoe niet alleen worden ondersteund door onderzoek, maar ook gedragsbeïnvloeding van de student zelf. Het enthousiasme van de deelnemers van de Purpose Accelerator en het bereik van het onderzoek, zijn aanleiding voor Heineken om de inzichten uit het programma mee te nemen in campagnes.

Meer weten?

Wij zijn erg benieuwd. Kom in contact om de mogelijkheden te verkennen!