THRIVE Institute

Unieke impactformules in kaart brengen

Het meten van impact op een manier die meer zegt dan cijfers 

Loved by

Impactrapportage

Wat betekent het om impact te maken? In een tijd waarin bedrijven steeds meer verantwoording moeten afleggen voor beleidsprocessen en activiteiten, neemt de druk en behoefte toe voor het meten van de effecten van bedrijven op hun omgeving. Ons onderzoeksteam bij THRIVE helpt organisaties met het in kaart brengen van de unieke impactformule die een organisatie houvast en inzicht biedt om impactambitie en operaties aan te scherpen of te verbeteren.

Theory of Change

Wij meten impact via meethodes zoals de Theory of Change, een verandertheorie. Hiermee leggen wij het verband te tussen het functioneren van een programma of organisatie en de impact hiervan. De ToC geeft een organisatie een overzicht bij de successen van de bedrijfsprocessen en hun impact. Het helpt organisaties te toetsen of de betreffende impactambities de gewenste resultaten tot gevolg hebben.

Resultaten & Impact

Impactrapport voor organisaties

Inzichten in de positieve en negatieve effecten binnen bedrijfsvoering 

Impact ambities vertalen voor stakeholders

Het rapport helpt organisaties met het vertalen van hun (sociale) missie naar betrokken partijen en collega’s

Beheren en incasseren van (interne) risico’s

Door risico rondom het maken van impact in kaart te brengen, krijgen organisaties grip op het bijsturen van processen

Adviezen voor het versterken van bedrijfsprocessen

Concrete adviezen voor het verbeteren van de efficiëntie,  productiviteit, concurrentiepositie van een organisatie

Meer weten?

Wij zijn erg benieuwd. Kom in contact om de mogelijkheden te verkennen!