THRIVE Institute

Bredewaardenspiegel naar beter beleid

Het versterken van de aandacht in beleid voor brede waardecreatie en hoe om te gaan met complexe doelstellingen

Loved by

Bredewaarden
spiegel

Ons programma bevat diverse workshops waarin een kritische blik wordt geworpen op het ontwerp en de uitvoering van beleid. Tijdens deze workshops behandelen wij essentiële thema’s uit zowel de praktijk als de wetenschap die cruciaal zijn voor het bereiken van impact en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze thema’s worden grondig besproken met experts waarna ze worden vertaald naar het huidige beleid of de ontwikkeling ervan. In dit traject hanteren we een aanpak die omgaat met complexe doelstellingen en waarbij het beleid zich richt op het creëren van impact en waarin de brede waarden worden vertegenwoordigd.

Resultaten & Impact

Onderbouwd door wetenschap

Beleid dat wordt onderbouwd en ondersteund door inzichten uit de wetenschap

 

Meerwaarde voor de inwoners

Beleid waarmee meerwaarde wordt gecreëerd voor alle inwoners van de regio

Brede waarde

Vasstellen van brede waarde die van belang zijn in de specifieke regio

Gezamenlijke visie

Een gezamenlijke visie die is opgesteld in het belang van alle stakeholders

 

Meer weten?

Wij zijn erg benieuwd. Kom in contact om de mogelijkheden te verkennen!