THRIVE Institute

Kennisgedreven ontwikkeling van tools

Instrumenten die ontwikkeld zijn om ondernemers en beleidsmakers te helpen om hun ondernemingen socialer in te richten

Loved by


Kennisgedreven tools

Kennisgedreven tools versterken inzichten en vergroten de mogelijkheden om maatschappelijke impact maken via de eigen onderneming. THRIVE is continu op zoek naar de uitdagingen waar ondernemers tegenaan lopen. De drempels daarbij proberen wij weg te nemen door kennisinstrumenten te ontwikkelen en ondernemers te helpen bij het socialer inrichten van hun bedrijfsprocessen.

De Stadskaart

De eerste echte maatschappelijke stadskaart van Nederland schept overzicht in het aanbod van impactondernemingen in de stad. De Maatschappelijke Stadskaart Rotterdam is ontworpen om bedrijven en beleidsmakers een zoekmedium te bieden waarmee zij kunnen zien waar impactondernemingen en -hubs gevestigd zijn. Tegelijk legt de kaart bloot op welke facetten de stad zich nog kan ontwikkelen (beleids- en ondernemerskansen) en waar de stad sterk in is (showcases). Ook wordt de stadskaart gebruikt door organisaties die lokaal, sociaal en duurzaam willen inkopen.

Goed Aannemen

De Goed Aannemen tool is ontwikkeld om de drempel bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor ondernemers te verkleinen. De tool neemt ondernemers mee in maatschappelijke en bedrijfsmatige voordelen van het aannemen van mensen die – om welke reden dan ook – niet aan de bak komen. Door deze mensen een gezicht te geven en overzicht te scheppen in de mogelijkheden om hen aan te nemen, helpen wij ondernemers met het vinden van nieuwe collega’s en de stad veerkrachtiger te worden.

Resultaten & Impact

Praktijkgerichte impact instrumenten

Onze kennisgedreven tools zijn afgestemd op de  praktijk en in samenwerking met ondernemers ontwikkeld

Inzichten in lokale ecosystemen

Het in kaart brengen van het maatschappelijk landschap is essentieel voor het stimuleren van het optimaliseren van bedrijfsprocessen

Overzicht in complexe processen

Het begrijpen en beheersen van complexe processen vereist vaak diepgaande analyse, systematisch denken en het vermogen om patronen en verbanden te herkennen

Community of practice voor ondernemers

Samen met gelijkgestemde ondernemers bundelen we kennis en expertise in nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

Meer weten?

Wij zijn erg benieuwd. Kom in contact om de mogelijkheden te verkennen!