THRIVE Institute

De bewijzen voor impactvol beleid

Promovendi passen hun academische kennis en vaardigheden toe om organisaties te voorzien van baanbrekende inzichten, op bewijs gebaseerde oplossingen en best practices, met als doel de effectiviteit van impactbeleid te vergroten

Loved by

Knowledge broker

Kennis is essentieel bij het maken van impactvol beleid. Het opbouwen van een solide kennisbasis vereist echter veel tijd en middelen die niet altijd direct beschikbaar zijn. Hier komen wij in beeld! Wij bieden een programma waarin wij met wetenschappers deze lacunes opvullen door middel van een bewijsanalyse. Deze bewijsanalyse vertaalt wetenschappelijke kennis naar praktische inzichten door de nieuwste informatie en beste praktijken uit verschillende expertisegebieden te integreren. Als gevolg hiervan kunnen organisaties sneller en efficiënter weloverwogen beslissingen nemen. Via ons programma ondersteunen en helpen wij bij het ontwikkelen van impactvol beleid op basis van de meest recente beschikbare bewijzen en inzichten.

Resultaten & Impact

Praktische inzichten

Een bewijsanalyse waarin wetenschappelijke kennis is  vertaald naar praktische inzichten

Impactvol beleid

Beleid dat gebaseerd is op expertise zodat de effectiviteit wordt verhoogd en maatschappelijke veranderingen worden bevorderd

Multidisciplinair

Door inzichten van verschillende disciplines wordt impactvol beleid versterkt

Toekomstige samenwerkingen

Een waanzinnige leerervaring die nieuwe partnerschappen voor organisaties en promovendi aanjaagt 

Meer weten?

Wij zijn erg benieuwd. Kom in contact om de mogelijkheden te verkennen!