THRIVE Institute

Waarom THRIVE?

Wij geloven in jouw potentie om de wereld te verbeteren. Ons doel? Het maximaliseren van jouw impact. Daar komen wij ons bed voor uit. Waarom? Omdat wij geloven in het belang van de transitie naar de betekeniseconomie.

Missie

Bij THRIVE kijken wij samen met gedreven individuen en teams naar wat zij nodig hebben om meer impact te realiseren binnen hun organisatie. Samen gaan wij aan de slag om naast financiële winsten ook maatschappelijke winsten te genereren. Dit doen wij niet door een adviserende rol aan te nemen, maar door gelijk de koppeling naar actie te maken en gelijk te implementeren. 

Wij snappen dat veel zaken bij elkaar komen: je dient te anticiperen op belangen, ontwikkelingen en tegenslagen. Aandacht voor al deze vlakken maakt duurzame verandering mogelijk. Maar, het vraagt ook een beetje lef. Lef om anders te denken en anders te doen. Met de juiste facilitering in kennis, energie en inspiratie, heb je juist in complexe ambities en uitdagingen aan THRIVE een partner. 

Onze blik op problemen & kansen

Complexiteit

De wereld is complex. Daarin navigeren en impact maken lukt niet bij het bestaan van enkel een goed plan. Complexiteit kunnen omarmen en gebruiken als een bron voor meer impact, werkt bij het maken van nóg meer impact.  

Valorisatie

Er wordt veel kennis ontwikkeld in de wetenschap die zich leent voor toepassing op complexe vraagstukken. Die vertaalslag maken, dat is een uitdaging gezien een gebrek aan tijd om te kunnen navigeren binnen de wetenschap. Wij spreken de taal van zowel wetenschap als samenleving en maken wetenschappelijke kennis toepasbaar.

Ondernemerschap

Wij brengen ondernemerschapsskills naar het impactdomein. Kunnen anticiperen op veranderingen, anderen overtuigen in jouw verhaal en ambities en iets kunnen creëren vanuit het niets. helpt bij het bouwen en verspreiden van verandering. 

Ecosystemen

Kunnen samenwerken en problemen beschouwen vanuit een ecosysteem is voor het maken van duurzame impact essentieel. Impact raakt vaak aan complexe vraagstukken. Daarin opereert niemand alleen. 

Waarom partners met ons samen werken

              EVIDENCE-BASED

We werken met bestaande kennis, of werken volgens de impactformules die we valideren

FOCUS OP IMPACT MAKEN

Ons doel is duurzame, maximale impact. Daarbij staat niet het proces van werken centraal, maar hard resultaat. Doen, dus

ACTIEGERICHT

Met veel energie brengen wij abstracte visies en doelen        terug naar het praktische, zodat iedereen aan de slag kan met impact

Benieuwd hoe we dit vertalen naar actie?