THRIVE Institute

De betekenis economie uitlegt

Voor ons is economie een middel om mens, dier en de natuur te laten floreren: te laten ‘thriven’.

Op dit moment is de economie vaak geen middel, maar een doel. Via deze opvatting leren en leven mensen in een wereld waarin steeds groei nodig is: meer geld, meer welvaart, meer consumptie, enzovoorts.
Deze realiteit heeft ons mooie dingen gebracht. We zijn gemiddeld genomen welvarender dan ooit, we leven langer, hebben meer vrije tijd, en als we willen kunnen we op ieder moment praten met mensen over de hele wereld. Dit alles binnen een levensstijl waarin massaconsumptie de norm is en waarin we succes afmeten aan de grootte van ons huis, auto’s en bankrekening.

Het antwoord daarop? De betekeniseconomie.

Niet als dogma, maar als het verstaan van economie waarin de focus niet ligt op economische groei, maar op welzijn van mensen, dieren en de natuur. Een economie die niet is gericht op continue groei, maar op floreren (thriven)!

Balans vinden staat voor ons daarin centraal. Om te floreren moet het systeem ons kunnen voorzien, maar waken we tegelijk voor overmaat. We verliezen het eigenbelang niet uit het oog, maar kijken ook verder door waarde toe te voegen op een zelf overstijgende manier, dus voor de omgeving én jezelf. Dat betekent een nieuwe verantwoordelijkheid voor professionals, wetenschappers, beleidsmakers studenten, bewoners en ondernemers.

Wij zijn dan ook voorvechters van sociaal ondernemerschap, valorisatie en inclusie. Normaal is iets dat aansluit bij jouw motivatie en het welzijn van de wereld. Daar vind je ons aan je zijde.

Mooi verhaal, niet? Maar nu concreet voor jou als professional en jouw vakgebied: wat betekent dit?

Betekenisvolle organisaties hebben naast een financiële ook een maatschappelijke doelstelling. Een die raakt aan de kern van een organisatie, en die in lijn is met wat mensen binnen een organisatie ervaren en wat hen toekomstbestendig maakt. Want motivatie om goed te doen, is intrinsiek.

En wat raden wij aan? Ga op zoek naar die plek, waar jij als persoon of organisatie goed wilt doen. Iets wat jou energie geeft en waar je anderen beter mee maakt. Een ambitie waar je hart net even iets harder van klopt. Zonder de eigen belangen van je organisatie uit het oog te verliezen, ook aandacht hebben voor de wereld om je heen. Dat kan heel klein zijn, maar ook heel groot. Alles is van meerwaarde, en daar helpen wij jou graag bij.

Nog meer de diepte in?

THRIVE produceert colleges, leergangen, videoclips en rapportages die gaan over (de toepassing van) de betekeniseconomie. Kijk onderstaand naar stukken content voor verdieping. Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet.

TEDx meets betekeniseconomie

Met Kees Klomp

Dit is dé uitgelezen mogelijkheid om meer te weten te komen over de betekeniseconomie en de rol ervan om het huidige systeem te veranderen. Grijp deze kans, en schaaf je kennis bij!

Van klassieke GDP-regeringen naar welzijnsregeringen

Met Katherine Trebeck

Katherine is an advocate for the wellbeing economy: an economy that strives towards wellbeing instead of growth. She is one of the initiators for the Wellbeing Economy Alliance, is a personal advisor for governments that want to implement a wellbeing government (for example Jacinda Ardern, the prime minster of New Zealand), and is a professor. In this webinar, Katherine tells why entrepreneurs should focus on more than solely financial gains.

Alles over 'meaning' en 'purpose'

Met Kees Klomp

Kees gaat dieper in op de belangrijke verschillen tussen de Engelse begrippen ‘meaning’ en ‘purpose’, die in het kader van de betekeniseconomie door elkaar heen worden gebruikt. Wat volgens hem volstrekt onterecht is.

Dit college is deel 1 van de in totaal 5 delen. De overige delen zijn te bekijken via het THRIVE Youtube kanaal. Klik voor meer op de knop onderaan.