THRIVE Institute

Impact binnen organisaties: meten en rapporteren

Met onze impactrapportage maken wij inzichtelijk hoe de authentieke werkwijzen van organisaties bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problematiek

Uitdaging

Financiële of zachte waarden blijven vaak onzichtbaar

Een bedrijf creëert naast financiële waarden in de vorm van winst ook niet-financiële waarden. De waarden die bedrijven toevoegen aan de maatschappij en natuur worden daarbij doorgaans niet meegenomen in (jaar)verslaglegging. Dit is het geval omdat harde waarden goed uit te drukken zijn in cijfers en daarom dus ook makkelijk gebruikt kunnen worden om het succes van organisaties te meten. Daarmee negeert men de onderliggende – vaak onzichtbare – stappen die het kloppend hart vormen van een organisatie. Van deze stappen kunnen wij afleiden welke impact een bedrijf daadwerkelijk toevoegt aan zijn omgeving. 

Oplossing

Bredere Theory of Change

Wij brengen de unieke impact van organisaties en projecten in kaart. Dat doen wij op basis van drie leidende aspecten. Met de Theory of Change beschrijven wij het verband tussen het functioneren van een organisatie en de daadwerkelijke impact hiervan. Daarbij onderzoeken wij welke maatschappelijke waarden – ook wel brede waarden genoemd – worden bewerkstelligd en hoe deze waarden zich vertalen naar impact. Vervolgens brengen wij in kaart welke werkende mechanismen er binnen organisaties toe leiden om de brede waarden te realiseren. 

Impact

Organisaties die hun maatschappelijke impact begrijpen en vergroten

Organisaties hebben niet altijd concrete inzichten in de mate van impact die zij realiseren en hoe deze impact zich vertaalt in directe en indirecte maatschappelijke effecten. Door te focussen op het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en deze te verbinden aan de maatschappelijke baten krijgen bedrijven binnen hun ecosysteem grip op het maximaliseren van hun impact.

Vervolg

Aanscherpen van het business model tot de beoogde (maatschappelijke) verandering

Met de impactrapportage krijgt een organisatie inzicht in de unieke interventies die leiden tot haar maatschappelijke bijdrage. Daarnaast wordt impact meetbaar en kan er intern beter worden gestuurd op het vergroten van impact. Zo worden alle facetten die een rol spelen in het maken van impact in kaart gebracht en kan de organisatie zich focussen op het doorbouwen van de succesfactoren. Ook kunnen organisaties de impactrapportage inzetten voor het aantrekken van sponsors en partnerorganisaties om de maatschappelijk impact te maximaliseren.

Meer weten?

Wij zijn erg benieuwd. Kom in contact om de mogelijkheden te verkennen!